Chào mừng đến với Worldway Electronics Tài nguyên ủy quyền Giá cả cạnh tranh Giảm chi phí cho giải pháp chuỗi cung ứng
Danh mục sản phẩm
Vị trí: Worldway Electronics
Broadcom
Broadcom Corporation is a global leader and innovator in semiconductor solutions for wired and wireless communications. Broadcom products seamlessly deliver voice, video, data and multimedia connectivity in the home, office and mobile environments. With the industry's broadest portfolio of state-of-the-art system-on-a-chip and embedded software solutions, Broadcom is changing the world by Connecting everything®.
Hình ảnh Một phần số nhà chế tạo Sự miêu tả Gói Mã ngày Số lượng Giá bán BOM
05-25190-02 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25190-02
Broadcom Limited MR SAS 9380-4I4E SINGLE KIT 1GB -- 1846+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25420-03 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25420-03
Broadcom Limited MR SAS 9361-4I SINGLE KIT 1GB -- 1840+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25420-08 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25420-08
Broadcom Limited MR SAS 9361 8I SINGLE KIT 1GB -- 1835+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25420-10 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25420-10
Broadcom Limited MR SAS 9361 4I SINGLE KIT 1GB -- 1829+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25420-16 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25420-16
Broadcom Limited SYNCRO 9361-8I SINGLE KIT 1GB -- 1824+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25420-17 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25420-17
Broadcom Limited MR SAS 9361 8I 2GB C A 00 -- 1818+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25528-04 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25528-04
Broadcom Limited MR SAS 9380-8E SINGLE KIT 1GB -- 1812+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25528-06 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25528-06
Broadcom Limited SYNCRO 9380-8E SINGLE KIT 2GB -- 1807+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25600-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25600-00
Broadcom Limited SAS9300-16I SINGLE PACK -- 1801+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25688-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25688-00
Broadcom Limited SAS9302-16E SINGLE PACK -- 1848+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25699-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25699-00
Broadcom Limited SAS9305-24I SINGLE KIT NA A 00 L -- 1843+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25703-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25703-00
Broadcom Limited SAS9305-16I SINGLE KIT NA A 00 L -- 1837+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25708-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25708-00
Broadcom Limited CTLR CARD MEGARAID 9361-16I -- 1832+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-25716-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-25716-00
Broadcom Limited SAS 9380-8I8E SINGLE KIT 2GB F A -- 1826+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-26105-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-26105-00
Broadcom Limited MR SAS9341-4I SINGLE KIT -- 1820+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-26106-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-26106-00
Broadcom Limited MR SAS9341-8I SINGLE KIT -- 1815+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-26112-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-26112-00
Broadcom Limited INT SAS HD-TO-SAS HD 1M CABLE -- 1809+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-26113-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-26113-00
Broadcom Limited INT SAS HD-TO-SAS HD 08M CABLE -- 1803+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-26114-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-26114-00
Broadcom Limited INT SAS HD-TO-SAS HD 06M CABLE -- 1851+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05-26117-00 - Broadcom Limited - IC linh kiện điện tử 05-26117-00
Broadcom Limited INTERNAL SAS HD-TO-MINI SAS -- 1845+ 1000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000

Liên hệ

Bản quyền © 2002-2020 Worldway Electronics Limited. Đã đăng ký Bản quyền.
Chính sách bảo mật | Điều khoản và điều kiện 0.010564s, 44
TOP
Dịch vụ trực tuyếnX
Hiện tại không có dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi!
*Một phần số:
*Tên:
*E-mail:
*Điện thoại:
Skype/WhatsApp:
Ghi chú:
GỬI THÀNH CÔNG
Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Vui lòng chú ý đến hộp thư của bạn.

Để ngăn hệ thống của chúng tôi bị nhầm là spam bởi hệ thống,
chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thêm [email protected] vào liên hệ email hoặc danh sách trắng của bạn.