Chào mừng đến với Worldway Electronics Tài nguyên ủy quyền Giá cả cạnh tranh Giảm chi phí cho giải pháp chuỗi cung ứng
Danh mục sản phẩm
Vị trí: Worldway Electronics
Microsemi
Microsemi Corporation offers a comprehensive portfolio of semiconductor and system solutions for communications, defense & security, aerospace and industrial markets. Products include high-performance, radiation-hardened and highly reliable analog mixed-signal integrated circuits, FPGAs, SoCs and ASICs; power management products; timing and voice processing devices; RF solutions; discrete components; security technologies and scalable anti-tamper products; Power-over-Ethernet ICs and midspans; as well as custom design capabilities and services.
Hình ảnh Một phần số nhà chế tạo Sự miêu tả Gói Mã ngày Số lượng Giá bán BOM
0204-125 - Microsemi Corporation - Transitor RF MOSFET 0204-125
Microsemi Corporation RF MOSFET Transistors Bipolar/LDMOS Transisto .400x.425 1747+ 7
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
090-44310-22 - Microsemi Corporation - Sản phẩm hỗ trợ & tạo đồng hồ 090-44310-22
Microsemi Corporation Clock Generators & Support Products SA.31M RUBIDIUM CLOCK (AT ENABLE) -- 1619+ 1
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0912-7 - Microsemi - Transitor lưỡng cực RF 0912-7
Microsemi RF Bipolar Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- -- 8544
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0912-45 - Microsemi - Transitor lưỡng cực RF 0912-45
Microsemi RF Bipolar Transistors Bipolar/LDMOS Transisto 55CX 1334+ 439
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0912-25 - Microsemi - Transitor lưỡng cực RF 0912-25
Microsemi RF Bipolar Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- 1735+ 238
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0510-50A - Microsemi - Transitor lưỡng cực RF 0510-50A
Microsemi RF Bipolar Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- -- 510
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0910-60M - Microsemi - Transitor lưỡng cực RF 0910-60M
Microsemi RF Bipolar Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- -- 8742
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0910-150M - Microsemi - Transitor lưỡng cực RF 0910-150M
Microsemi RF Bipolar Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- 1553+ 385
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0150SC-1250M - Microsemi Corporation - Transitor RF MOSFET 0150SC-1250M
Microsemi Corporation RF MOSFET Transistors -- 1606+ 268
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0405SC-1000M - Microsemi - Transitor RF MOSFET 0405SC-1000M
Microsemi RF MOSFET Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- 1514+ 100
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0405SC-2200M - Microsemi - Transitor RF MOSFET 0405SC-2200M
Microsemi RF MOSFET Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0405SC-100M - Microsemi - Transitor RF MOSFET 0405SC-100M
Microsemi RF MOSFET Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0405SC-500M - Microsemi - Transitor RF MOSFET 0405SC-500M
Microsemi RF MOSFET Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
0405SC-1500M - Microsemi - Transitor RF MOSFET 0405SC-1500M
Microsemi RF MOSFET Transistors Bipolar/LDMOS Transisto -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
090-44350-21 - Microsemi - Sản phẩm hỗ trợ & tạo đồng hồ 090-44350-21
Microsemi Clock Generators & Support Products SA.35M RUBIDIUM CLOCK (AT DISABLED) -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
090-00218-001 - Microsemi - Sản phẩm hỗ trợ & tạo đồng hồ 090-00218-001
Microsemi Clock Generators & Support Products CHIP SCALE ATOMIC CLOCK (CSAC) OPT 001 -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
090-44310-21 - Microsemi Corporation - Sản phẩm hỗ trợ & tạo đồng hồ 090-44310-21
Microsemi Corporation Clock Generators & Support Products SA.31M RUBIDIUM CLOCK (AT DISABLED) -- 1614+ 8000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
090-44330-22 - Microsemi Corporation - Sản phẩm hỗ trợ & tạo đồng hồ 090-44330-22
Microsemi Corporation Clock Generators & Support Products SA.33M RUBIDIUM CLOCK (AT ENABLED) -- -- 0
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
090-44350-22 - Microsemi - Sản phẩm hỗ trợ & tạo đồng hồ 090-44350-22
Microsemi Clock Generators & Support Products SA.35M RUBIDIUM CLOCK (AT ENABLED) -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
090-44361-21 - Microsemi Corporation - Sản phẩm hỗ trợ & tạo đồng hồ 090-44361-21
Microsemi Corporation Clock Generators & Support Products SA.36M RUB CLOCK (AT DIS) 5E-11/MO AGING -- 1643+ 8000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000

Liên hệ

Bản quyền © 2002-2020 Worldway Electronics Limited. Đã đăng ký Bản quyền.
Chính sách bảo mật | Điều khoản và điều kiện 0.010082s, 44
TOP
Dịch vụ trực tuyếnX
Hiện tại không có dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi!
*Một phần số:
*Số lượng:
*Tên:
*E-mail:
*Điện thoại:
Skype/WhatsApp:
Ghi chú:
GỬI THÀNH CÔNG
Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Vui lòng chú ý đến hộp thư của bạn.

Để ngăn hệ thống của chúng tôi bị nhầm là spam bởi hệ thống,
chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thêm [email protected] vào liên hệ email hoặc danh sách trắng của bạn.