Chào mừng đến với Worldway Electronics Tài nguyên ủy quyền Giá cả cạnh tranh Giảm chi phí cho giải pháp chuỗi cung ứng
Danh mục sản phẩm
Vị trí: Worldway Electronics
STMicroelectronics
STMicroelectronics is a global independent semiconductor company and a leader in developing and delivering semiconductor solutions across the spectrum of microelectronics applications. An unrivaled combination of silicon and system expertise, manufacturing strength, Intellectual Property (IP) portfolio, and strategic partners positions, STMicroelectronics is at the forefront of System-on-Chip (SoC) technology and its products play a key role in enabling today's convergence trends.
Hình ảnh Một phần số nhà chế tạo Sự miêu tả Gói Mã ngày Số lượng Giá bán BOM
74V1T00CTR - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74V1T00CTR
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 3976
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74V1G125STR V8 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74V1G125STR V8
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 170
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74V1G05STRY2 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74V1G05STRY2
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 3000
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74V1G00S - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74V1G00S
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 21
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVXU04 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVXU04
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 168
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVX16244TTR B2 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVX16244TTR B2
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 11256
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVX138 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVX138
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 13
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVQ374TTR - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVQ374TTR
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 3120
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVQ245 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVQ245
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 243
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVQ125 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVQ125
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 467
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVQ10TTR - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVQ10TTR
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 5300
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVQ08 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVQ08
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 3245
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVQ00M - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVQ00M
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 189
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LVC573A - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LVC573A
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 128
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LCX540TTR - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LCX540TTR
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 2100
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LCX540M - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LCX540M
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 2720
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LCX16374TTR TSSOP48 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LCX16374TTR TSSOP48
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 1500
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
74LCX16245TTR B3 - STMicroelectronics - IC linh kiện điện tử 74LCX16245TTR B3
STMicroelectronics IC linh kiện điện tử -- -- 11129
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000

Liên hệ

Bản quyền © 2002-2020 Worldway Electronics Limited. Đã đăng ký Bản quyền.
Chính sách bảo mật | Điều khoản và điều kiện 0.024991s, 40
TOP
Dịch vụ trực tuyếnX
Hiện tại không có dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi!
*Một phần số:
*Tên:
*E-mail:
*Điện thoại:
Skype/WhatsApp:
Ghi chú:
GỬI THÀNH CÔNG
Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Vui lòng chú ý đến hộp thư của bạn.

Để ngăn hệ thống của chúng tôi bị nhầm là spam bởi hệ thống,
chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thêm [email protected] vào liên hệ email hoặc danh sách trắng của bạn.