Chào mừng đến với Worldway Electronics Tài nguyên ủy quyền Giá cả cạnh tranh Giảm chi phí cho giải pháp chuỗi cung ứng
Danh mục sản phẩm
Vị trí: Worldway Electronics » Chính sách bảo mật
  • · Nguồn lớn nhất thế giới Các bộ phận khó tìm
  • · Mua một cửa
  • · Giảm chi phí cho giải pháp chuỗi cung ứng

BÁO CÁO RIÊNG TƯ CỦA ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI

Tuyên bố về quyền riêng tư này (Tuyên bố về vụng trộm này) giải thích việc thu thập dữ liệu của chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi và các dịch vụ và sản phẩm có liên quan (gọi chung là Trang web của Wap) và việc sử dụng dữ liệu đó, vì vậy vui lòng đọc toàn bộ Tuyên bố. Việc sử dụng Trang web cho thấy người dùng trang web chấp nhận Tuyên bố này.
Thay đổi:
Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố này theo thời gian theo quyết định của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi khuyến khích người dùng trang web xem xét Tuyên bố này định kỳ. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc) để gửi thông báo qua email hoặc bất kỳ phương thức gửi nào khác về bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với Tuyên bố này. Phiên bản mới nhất của Tuyên bố này sẽ được liên kết trên Trang web. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi thay đổi Tuyên bố này, thì người dùng sẽ chấp nhận tất cả các thay đổi đó.
Thu thập thông tin người dùng trang web:
Chúng tôi thu thập thông tin về người dùng trang theo hai cách: (1) khi người dùng cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc khi người dùng cho phép chúng tôi lấy thông tin và (2) khi người dùng truy cập và / hoặc sử dụng Trang. Tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập về một người dùng được xác định là Thông tin được Thu thập.

Danh sách sau đây, không có nghĩa là toàn diện, cung cấp các ví dụ về thời điểm chúng tôi có được Thông tin được Thu thập và loại Thông tin được Thu thập thu được:
(a) Khi thiết lập và duy trì tài khoản người dùng, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi có được tên người dùng, địa chỉ email và thông tin đăng ký và hồ sơ khác;
(b) Khi thiết lập và duy trì mua hàng của người dùng, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi có được thông tin thẻ tín dụng người dùng, địa chỉ thanh toán và các hồ sơ tài chính khác;
(c) Khi tùy chỉnh nội dung người dùng nhìn thấy, truy cập và / hoặc sử dụng như một phần của Trang web, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi có được, với sự cho phép của người dùng, truy cập vào thông tin người dùng trong hoặc thông qua các dịch vụ bên thứ ba khác;
(d) Khi cung cấp cho người dùng quyền truy cập và sử dụng, Trang web thông qua máy tính cá nhân hoặc thiết bị khác, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi có được thông tin được ghi lại tự động sau đây (gọi chung là Nhật ký dữ liệu Nhật ký): (1) địa chỉ Giao thức Internet của người dùng , (2) địa chỉ của trang web đã truy cập trước khi người dùng truy cập Trang web, (3) loại và cài đặt trình duyệt người dùng, (4) ngày và giờ của bất kỳ yêu cầu nào mà người dùng đưa ra cho Trang web, (5) cách người dùng sử dụng Trang web trong chuyến thăm của người dùng, (6) loại người dùng máy tính cá nhân hoặc thiết bị khác, (7) hệ điều hành và phần mềm khác trên máy tính cá nhân của người dùng hoặc thiết bị khác, (8) cài đặt trên máy tính cá nhân của người dùng hoặc thiết bị khác, ( 9) tọa độ địa lý của người dùng và dữ liệu vị trí khác và dữ liệu nhắm mục tiêu theo địa lý và (10) thông tin khác được cung cấp bởi các công nghệ theo dõi, chẳng hạn như cookie (như được mô tả chi tiết hơn bên dưới);
(e) Khi liên hệ với người dùng về Trang web, khi xem xét hoặc xử lý người dùng câu hỏi gửi hoặc thông qua Trang web, hoặc khi xem xét hoặc xử lý yêu cầu của người dùng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, trong mọi trường hợp như vậy , có thể dẫn đến việc chúng tôi có được thông tin mà người dùng tiết lộ hoặc gửi; hoặc
(f) Khi người dùng tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, rút ​​thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc quảng cáo nào bằng hoặc thông qua Trang web, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi có được tên người dùng, ảnh hồ sơ, địa chỉ email và thông tin đăng ký và thông tin hồ sơ khác.

Tất cả thông tin được thu thập thuộc một trong hai loại: (1) Thông tin có thể nhận dạng được Hồi hoặc (2) Thông tin sử dụng không giới hạn. Thông tin nhận dạng được giới hạn ở thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cụ thể người dùng là một người độc đáo Thông tin sử dụng không giới hạn là tất cả Thông tin được Thu thập ngoài Thông tin có thể nhận dạng.
(a) Ví dụ về Thông tin nhận dạng bao gồm các thông tin sau: (1) tên người dùng, (2) địa chỉ gửi thư của người dùng, (3) số điện thoại người dùng, (4) địa chỉ email người dùng, (5) địa chỉ IP người dùng, (6) người dùng thông tin thanh toán và (7) số nhận dạng duy nhất cho máy tính cá nhân của người dùng và các thiết bị khác.
(b) Ví dụ về Thông tin sử dụng không giới hạn bao gồm các thông tin sau: (1) thông tin cookie, thông tin thẻ pixel và hành vi kỹ thuật số khác về người dùng, (2) các trang yêu cầu hoặc lượt truy cập của người dùng, (3) tần suất yêu cầu của người dùng hoặc lượt truy cập, (4) cụm từ tìm kiếm người dùng, (5) hồ sơ công khai của người dùng và thông tin công khai của người dùng được liên kết với Trang web (cho dù được sử dụng trên một phần chung của Trang web hoặc được sử dụng trên một phần riêng tư của Trang web), (6) nội dung gửi của người dùng, (7) tọa độ địa lý của người dùng và dữ liệu vị trí khác, (8) Dữ liệu nhật ký người dùng không được bao gồm trong (1) đến (7) ở trên và (9) tất cả Thông tin có thể nhận dạng được xác định (có nghĩa là không ai có thể nhận dạng được được xác định bởi thông tin không xác định như vậy).

Cookies:
Để làm cho một số phần nhất định của chức năng Trang web chính xác, cookie được sử dụng. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được một trang web chuyển đến ổ cứng máy tính của người dùng. Trang web sẽ gửi cookie khi (trong số các dịp khác) người dùng truy cập, mua hàng, yêu cầu hoặc cá nhân hóa thông tin hoặc đăng ký cho Trang web. Một cookie không thể đọc dữ liệu cá nhân khỏi đĩa cứng của người dùng hoặc đọc các tệp cookie được tạo bởi các trang web khác; Thông tin nhận dạng duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin người dùng cung cấp. Mặc dù người dùng vẫn có thể duyệt và tìm kiếm các sản phẩm trên Trang web, người dùng phải bật cookie để thêm các mục vào giỏ hàng của người dùng hoặc để tạo / đăng nhập vào tài khoản My Worldway.
Sử dụng và chia sẻ thông tin nhận dạng người dùng:
Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng người dùng cho một số mục đích, chẳng hạn như:
(a) Để giúp người dùng sử dụng Trang web dễ dàng hơn bằng cách không yêu cầu người dùng nhập Thông tin nhận dạng người dùng nhiều lần.

(b) Để giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các dịch vụ hoặc thông tin trên Trang web.
(c) Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng (bao gồm địa chỉ email người dùng, số điện thoại và số nhận dạng duy nhất) để gửi thông tin cập nhật và tài liệu quảng cáo / quảng cáo của người dùng, bao gồm các bản tin, liên quan đến Trang web và các sản phẩm và dịch vụ của các chi nhánh hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc để nhắm mục tiêu các dịch vụ cụ thể hoặc cung cấp cho người dùng. Nếu người dùng muốn ngừng nhận tài liệu quảng cáo / quảng cáo từ chúng tôi, thì người dùng nên cập nhật cài đặt tài khoản của người dùng trên Trang web.
(d) Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng để trả lời câu hỏi hoặc nhận xét của người dùng.
(e) Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng để phát triển, tùy chỉnh và phân phối nội dung trên Trang web, để cải thiện Trang web, cải thiện chức năng của Trang web, để hỗ trợ và duy trì Trang web, để phát triển và thông báo cho người dùng về các sản phẩm và cập nhật mới, và để liên hệ với người dùng khi người dùng nhận được lỗi trong khi sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp người dùng giải quyết vấn đề.
(f) Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin có thể nhận dạng kết hợp với Thông tin sử dụng không giới hạn.
(g) Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khi chúng tôi có sự đồng ý của người dùng.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng người dùng cho một số mục đích, chẳng hạn như:
(a) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng với cha mẹ, công ty con và công ty chị em của chúng tôi.
(b) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng với các bên thứ ba hỗ trợ Trang web. Các bên thứ ba này không được phép giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng Thông tin nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài hướng dẫn của chúng tôi.
(c) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng với các cơ quan báo cáo tín dụng.
(d) Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin nhận dạng nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ Thông tin nhận dạng là cần thiết một cách hợp lý để (1) bảo vệ hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp, tài sản, an toàn hoặc bảo mật của chúng tôi, bất kỳ ai khác hoặc công chúng, (2) bảo vệ hoặc bảo vệ chống lại, hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật, (3) các mục đích quản lý rủi ro, (4) tuân thủ luật pháp, quy định, yêu cầu pháp lý, quy trình pháp lý, yêu cầu pháp lý, tố tụng tư pháp hoặc lệnh của tòa án, (5) điều tra một tội phạm có thể xảy ra, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm danh tính hoặc (6) hành động trong những trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin có thể nhận dạng liên quan đến việc bán, mua, mua, sáp nhập, tái tổ chức, phá sản, thanh lý, giải thể hoặc giao dịch tương tự hoặc tiến hành hoặc liên quan đến chúng tôi. (e) Khi được yêu cầu tiết lộ thông tin "điểm bán hàng" (S POS POS) cho nhà sản xuất để nghiên cứu thị trường và thanh toán hoa hồng cho lực lượng bán hàng của nhà sản xuất. Thông tin POS cũng có thể được chúng tôi, TTI, Inc., nhà sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất sử dụng để cung cấp cho người dùng thông tin quan trọng hoặc liên hệ với người dùng về hoạt động thiết kế tiềm năng. Chúng tôi có quyền hủy nhận dạng thông tin nhận dạng người dùng cho bất kỳ và tất cả các mục đích. Trừ khi được mô tả trong hoặc được cho phép bởi Tuyên bố này, chúng tôi sẽ có được sự cho phép của người dùng trước khi chúng tôi chia sẻ Thông tin nhận dạng người dùng với các bên thứ ba. Chúng tôi được phép sử dụng và chia sẻ, không hạn chế hoặc giới hạn, tất cả Thông tin sử dụng không giới hạn (bao gồm Thông tin có thể nhận dạng đã được xác định lại) theo quyết định riêng của chúng tôi. Không giới hạn tính tổng quát của câu nói trên, chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng, phân phối, chỉnh sửa, hiển thị, lưu trữ, xuất bản, cấp phép, thực hiện, tái tạo, cung cấp, truyền, phát, bán, tái sử dụng, dịch, tổng hợp và tạo đạo hàm hoạt động của Thông tin sử dụng không giới hạn cho bất kỳ và tất cả các mục đích. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin sử dụng không giới hạn (1) để theo dõi, duy trì và cải thiện chức năng của Trang web, (2) để giúp Trang web phản ứng nhanh hơn với nhu cầu của khách truy cập và người dùng Trang web, (3) để cải thiện trải nghiệm người dùng trên Trang web và đối với Trang web, (4) cho các mục đích lịch sử, thống kê, khoa học, nhân khẩu học, địa lý và các mục đích khác, (5) trả lời các khảo sát hoặc tìm kiếm phản hồi cho các khảo sát và (6) để thông báo những người khác về việc sử dụng Trang web.

Tiết lộ của người dùng trang web cho bên thứ ba:
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào mà người dùng tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng hoặc thông qua Trang web.
Bảo mật dữ liệu:
Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin nhận dạng người dùng, bao gồm máy chủ bảo mật, tường lửa và mã hóa thông tin thẻ tín dụng. Thật không may, luôn có rủi ro tiềm ẩn trong việc gửi thông tin qua bất kỳ kênh nào hoặc lưu giữ thông tin trên bất kỳ thiết bị lưu trữ nào và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin liên lạc giữa người dùng và chúng tôi hoặc thông tin được lưu trữ trên tài nguyên của chúng tôi, bao gồm Thông tin nhận dạng, sẽ không bị truy cập trái phép bởi các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm (1) đối với mọi truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin bất hợp pháp hoặc trái phép, bao gồm Thông tin nhận dạng hoặc (2) nếu thông tin người dùng, bao gồm Thông tin nhận dạng, được truy cập thông qua tài khoản người dùng hoặc thông tin đăng nhập trái phép hoặc không đúng cách hoặc do người dùng không bảo mật tên người dùng, mật khẩu hoặc ID khách hàng.
Thông tin về trẻ em:
Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu người dùng biết rằng người dùng trẻ vị thành niên đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin nhận dạng mà không có sự đồng ý của người dùng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Đồng ý:
Người dùng đồng ý có dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm Thông tin nhận dạng người dùng, được sử dụng và lưu trữ ở bất cứ nơi nào chúng tôi kinh doanh, kể cả các quốc gia ngoài người dùng riêng.
Câu hỏi hoặc Nhận xét:
Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Tuyên bố này, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected].
Sửa đổi ngày 3 tháng 5 năm 2002

Liên hệ

Bản quyền © 2002-2020 Worldway Electronics Limited. Đã đăng ký Bản quyền.
Chính sách bảo mật | Điều khoản và điều kiện 0.002704s, 0
TOP
Dịch vụ trực tuyếnX
Hiện tại không có dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi!
*Một phần số:
*Tên:
*E-mail:
*Điện thoại:
Skype/WhatsApp:
Ghi chú:
GỬI THÀNH CÔNG
Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Vui lòng chú ý đến hộp thư của bạn.

Để ngăn hệ thống của chúng tôi bị nhầm là spam bởi hệ thống,
chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thêm [email protected] vào liên hệ email hoặc danh sách trắng của bạn.