Chào mừng đến với Worldway Electronics Tài nguyên ủy quyền Giá cả cạnh tranh Giảm chi phí cho giải pháp chuỗi cung ứng
Danh mục sản phẩm
Vị trí: Worldway Electronics » Quyền lực » Pin, clip và danh bạ
Quyền lực
Hình ảnh Một phần số nhà chế tạo Sự miêu tả Gói Mã ngày Số lượng Giá bán BOM
009155003003001 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155003003001
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts BATTERY CONN -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155004003018 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155004003018
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 4WAY 2.30mm W/BRKT 0.8 SELECTIVE GOLD -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155004001018 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155004001018
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 4-WAY BATTERY CONN -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155003003018 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155003003018
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 3WAY 2.30mm W/BRKT 0.8 SELECTIVE GOLD -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009258008004062 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009258008004062
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 8P 0.40mm ULT LW STK W/O PCB LOC BOSSES -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009258008004061 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009258008004061
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 8P 0.40mm ULT LW STK MTG PCB LOC BOSS/TOP -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009258008004063 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009258008004063
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 8P 0.40mm ULT LW STK SMT PCB LOC BOSS/BTM -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009258008004064 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009258008004064
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 8P 0.40mm ULT LW STK SMT MTG PCB LOC BOSS -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009258008008062 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009258008008062
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 8P 0.80mm ULT LW STK W/O PCB LOC BOSSES -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155003100006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155003100006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 3WAY LOW PROF BATT 1.3mm 0.4 SEL GOLD -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155002100006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155002100006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 2WAY LOW PROF BATT 1.3mm 0.4 SEL GOLD -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155003002016 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155003002016
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 3P 3 WAY W/ BRACKET 1.8/2.1 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155004001006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155004001006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 4P 4 WAY NO BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155005002006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155005002006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 5 WAY NO BRACKET 1.8/2.1 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155003001006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155003001006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 3 WAY NO BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155005003006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155005003006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 5 WAY NO BRACKET 2.3/2.6 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155003002006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155003002006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 3 WAY NO BRACKET 1.8/2.1 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155005001006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155005001006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 5 WAY NO BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155003003006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155003003006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 3 WAY NO BRACKET 2.3/2.6 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
009155004003006 - AVX Corporation - Pin, clip và danh bạ 009155004003006
AVX Corporation Battery Holders, Clips & Contacts Battery Contacts 4 WAY NO BRACKET 2.3/2.6 CONT HEIGHT -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000

Liên hệ

Bản quyền © 2002-2020 Worldway Electronics Limited. Đã đăng ký Bản quyền.
Chính sách bảo mật | Điều khoản và điều kiện 0.008648s, 43
TOP
Dịch vụ trực tuyếnX
Hiện tại không có dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi!
*Một phần số:
*Tên:
*E-mail:
*Điện thoại:
Skype/WhatsApp:
Ghi chú:
GỬI THÀNH CÔNG
Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Vui lòng chú ý đến hộp thư của bạn.

Để ngăn hệ thống của chúng tôi bị nhầm là spam bởi hệ thống,
chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thêm [email protected] vào liên hệ email hoặc danh sách trắng của bạn.