Chào mừng đến với Worldway Electronics Tài nguyên ủy quyền Giá cả cạnh tranh Giảm chi phí cho giải pháp chuỗi cung ứng
Danh mục sản phẩm
Vị trí: Worldway Electronics » Chất bán dẫn » Chất bán dẫn rời rạc » Điốt & chỉnh lưu
Điốt & chỉnh lưu
Hình ảnh Một phần số nhà chế tạo Sự miêu tả Gói Mã ngày Số lượng Giá bán BOM
05E6-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05E6-W
Rectron Rectifiers Surf Mt Sil Rect 0.5A,400V,35ns SOD-123 1815+ 12509
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05E5-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05E5-W
Rectron Rectifiers Surf Mt Sil Rect 0.5A,300V,35ns SOD-123 1812+ 12572
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05E4-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05E4-W
Rectron Rectifiers Surf Mt Sil Rect 0.5A,200V,35ns SOD-123 1847+ 12629
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05E3-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05E3-W
Rectron Rectifiers Surf Mt Sil Rect 0.5A,150V,35ns SOD-123 1827+ 12685
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05E2-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05E2-W
Rectron Rectifiers Surf Mt Sil Rect 0.5A,100V,35ns SOD-123 1849+ 12800
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05H6-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05H6-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,600V,75ns -- -- 0
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05H5-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05H5-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,400V,50ns -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05S6-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05S6-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,60V,SCHOTTKY -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05H2-W - Rectron Semiconductor - Bộ chỉnh lưu 05H2-W
Rectron Semiconductor Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,100V,50ns -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05H3-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05H3-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,200V,50ns -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05H1-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05H1-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,50V,50ns -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05H4-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05H4-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,300V,50ns -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05S5-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05S5-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,50V,SCHOTTKY -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05F5-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05F5-W
Rectron Rectifiers SM FAST REC RECT 0.5A,600V -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05S4-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05S4-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,40V,SCHOTTKY -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05F3-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05F3-W
Rectron Rectifiers SM FAST REC RECT 0.5A,200V -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05F4-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05F4-W
Rectron Rectifiers SM FAST REC RECT 0.5A,400V -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05F2-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05F2-W
Rectron Rectifiers SM FAST REC RECT 0.5A,100V -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05F1-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05F1-W
Rectron Rectifiers SM FAST REC RECT 0.5A,50V -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000
05S3-W - Rectron - Bộ chỉnh lưu 05S3-W
Rectron Rectifiers SM Super Fast Rec 0.5A,30V,SCHOTTKY -- -- Theo đơn đặt hàng
1+$ 0.0000
10+$ 0.0000
100+$ 0.0000
500+$ 0.0000
1000+$ 0.0000

Liên hệ

Bản quyền © 2002-2020 Worldway Electronics Limited. Đã đăng ký Bản quyền.
Chính sách bảo mật | Điều khoản và điều kiện 0.00901s, 43
TOP
Dịch vụ trực tuyếnX
Hiện tại không có dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi!
*Một phần số:
*Số lượng:
*Tên:
*E-mail:
*Điện thoại:
Skype/WhatsApp:
Ghi chú:
GỬI THÀNH CÔNG
Đại diện bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Vui lòng chú ý đến hộp thư của bạn.

Để ngăn hệ thống của chúng tôi bị nhầm là spam bởi hệ thống,
chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên thêm [email protected] vào liên hệ email hoặc danh sách trắng của bạn.